Gabriel

Grundare av Adoptionspodden @2019-2020 Född 1980. Adopterad från Haiti. Kom till Sverige 8 månader gammal 1981. Bodde tidigare på barnhem. Har ingen information om vad som hände tiden innan barnhemmet.