utsatthet som adopterad

utsatthet som adopterad

Stulen/köpt

Utsatthet som adopterad

Text från UMO:

Att undra över sitt ursprung

Det är olika hur mycket det betyder för olika personer att vara adopterade. En del tänker aldrig på det, andra funderar mycket.

Du kanske funderar på varifrån du kommer och varför dina biologiska föräldrar inte kunde ta hand om dig. Du kan undra över varför du ser ut som du gör, hur din biologiska familj ser ut och om du är lik dem till utseendet och till sättet.

Kanske funderar du ibland på hur det skulle vara om du inte var adopterad.

Att vilja veta mer

Du kanske är nyfiken på landet du föddes i om du är adopterad från ett annat land. Och du kanske också är nyfiken på andra människor som kommer därifrån.

Du kan börja med att läsa om landet eller gå på en restaurang som serverar mat från det området. För vissa räcker det. Andra vill veta mer. De kanske vill besöka ursprungslandet eller försöka hitta sina biologiska föräldrar.

Enligt barnkonventionen har du som adopterad rätt att veta var du kommer ifrån. Eftersom dina föräldrarna vet hur adoptionen gick till, kan det vara en bra start att fråga dem vad de vet. Du kan också få information om adoptionen från socialtjänsten i kommunen du bor. Dråga socialtjänsten vilken sorts stöd och råd som du kan få av dem. Du kan också få information från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF.

Hur ska jag beskriva mig själv?

Du bestämmer hur du vill beskriva dig själv, din familj och varifrån du kommer. Hur du vill göra kan variera i olika situationer och det kan också förändras med tiden.

Ibland syns det inte utanpå att du är adopterad. Då kanske andra inte frågar så mycket om dig och din familj. Men många adopterade har fått frågan ”Varifrån kommer du egentligen?”. Kom ihåg att det alltid är du som avgör vilka frågor du vill svara på.

Det är också alltid du som bestämmer om du vill kalla dig för svensk eller något annat. Du kanske också identifierar dig med ditt ursprungsland och känner dig både svensk och till exempel koreansk, etiopisk eller colombiansk.

 

utsatthet som adopterad