rasism i sverige

Rasism i Sverige

 

I korta drag så är rasism i Sverige diskriminering mellan människor baserad på ras, färg eller etniskt ursprung. Den kan komma i form utav system av föreställningar, förfaranden. Och tro som i grunden är baserad på en världsbild eller ideologi där människor kan delas upp i ”raser.” Ras i sig är ett laddat ord och ordet i sig har spelat ut sin roll eftersom vi alla tillhör arten homo sapiens. Antropologer är delade i ordets betydelse. Men samhällsvetenskapligt och biologiskt sett så finns det inte olika raser utav människan. Utan istället ett gammalt uttryck för att dela upp människor i stora och distinkta grupper. Baserat på kulturella, etniska, geografiska samt anatomiska och kulturella skillnader. Hit räknas även lingvistiska, sociala och religiösa övertygelser.