Adoptionspodden

Adoptionspodden

Adoptionspodden är ett adoptionskritiskt forum startat av adoptionskritiska adopterade.

Vårt mål är att skapa en opartisk bild av adoption.
Bilden av adoption so far har varit att det är altruistiskt av de vita människor som adopterar.
White saviorism passar också bra in på vad Adoption är.

Narrativet är idag att alla vuxna har rätt till att få bli föräldrar. Men det borde snarare vara att alla barn har rätt föräldrar.

Surrogatmödraskap och adoption skapar samma anknytningsproblem.