adoption

Adoption - Människohandel - Barnhandel - Slaveri - Rasism

ADOPTION

Barnhandel

Människo­handel är en form av slaveri - https://unicef.se/fakta/handel-med-barn

“Med handel med barn (child trafficking på engelska) menas enligt såväl internationell som svensk rätt att någon till exempel rekryterar, transporterar eller inhyser ett barn och tar kontroll över henne eller honom i syfte att utnyttja barnet på olika sätt. Ofta är tre länder inblandade: ursprungslandet (barnets boendeland), destinationslandet (det land som tar emot barnet) och transitländer (genomfartsländer). Människohandel kan dock även ske inom ett lands gränser.”

All adoption som innefattar pengar är handel med barn. Pengar byter händer, barn byter länder. 

Adoption till Sverige

Sedan 1960-talet har det kommit 60 000 barn internationellt till Sverige som vid ankomst till Sverige har adopterats till sin väntande familj.  
Första januari 2018 fanns det 56 967 stycken levande utlandsadopterade i Sverige. Statistik - klicka på länk

Många tror att det finns miljoner föräldralösa barn i fattiga länder som behöver mat, tak över huvudet och barnhem som kan ge dem vård och kärlek. Man föreställer sig att utan biståndsgivare från rika länder skulle många barn leva i yttersta armod och tvingas tigga eller sälja sina kroppar för att överleva.
Men det är inte sant.
Enligt FN:s barnfond Unicef finns det runt 140 miljoner föräldralösa barn i världen. Siffran är vilseledande eftersom Unicef definierar föräldralösa som ”ett barn som mist en eller båda sina föräldrar”. Runt 15 miljoner barn kallas dubbelt föräldralösa och har förlorat båda sina föräldrar. De flesta andra lever med den förälder de har kvar, och av dem som mist båda lever den största delen med sina far- eller morföräldrar, syskon eller andra familjemedlemmar.
Uppskattningsvis finns enligt Unicef mellan 2,7 och 8 miljoner barn på institutioner men åtminstone hälften, kanske uppåt nio av tio barn, har en eller båda sina föräldrar i livet.
https://www.hd.se/2020-02-09/barnhemsturismen-gor-barnen-till-inkomstbringande-ravaror

 

Slaveri

Kapitalism och slaveri går hand i hand. För att öka sin vinst valde och väljer man fortfarande att skaffa förslavade som arbetar utan att få lön. Få länder idag som har kvar slaveri men tyvärr existerar dom. Mat och kläder i viss mån får de förslavade men i övrigt var/är det ett hårt liv med långa dagar och lite sömn. 


Äganderätt vid adoption

Många adoptivföräldrar tolkar vad som sker vid en adoption fel. Det barn som du adopterar är inte “ditt” barn. Du är endast vårdnadshavare. Du har ingenting genetiskt ihop med det här barnet. Den enda anledningen till varför att barnet är hos dig är för att på 60-70-80-90-tal var du en vit person som hade råd att betala för ett barn.

Eller för att Sverige som land idag subventionerar köpet av barn från länder fattigare än Sverige och maskerar det som hjälp till barnen när det är ren och skär white saviorism.

Det har säkert skett en förändring bland adoptivföräldrar under 10-talet. Tyvärr glöms barnet fortfarande bort. Det är de vuxnas rätt till barn som väger tyngre än barns rätt till en uppväxt i sin hemmiljö.

Adoption är neokolonialism och white saviorism. 
Ta ett icke-vitt barn (oftast sker adoption av icke-vita barn) från sin
naturliga miljö och skicka det till rika och vita väst för uppfostran.
Om adoption är så bra för barnen, varför adopteras så få barn inom Sverige?
(de adoptioner som sker inom Sverige är oftast en styvförälder som adopterar sin maka/make/sambos barn)
Och varför adopteras inga barn från väst till Afrika, Asien, Sydamerika?

(om du inte visste det så finns det rika människor och platser i/på dessa kontinenter)

adoptionspodden.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *