Adoptionsskandal Adoptionscentrum

Adoptionsskandal Adoptionscentrum

Adoptionscentrum har varit inblandade i flera olika adoptionsskandaler som de alla har lyckats tysta ner.
Skandalen gällande de stulna chilenska barnen är därför första gången de inte kommer lyckas med att tysta ner skandalen.

 

 

Förbundet Adoptionscentrum grundades 1969 och är en partipolitisk och religiöst obunden förening. Adoptionscentrum har drygt 4 000 medlemsfamiljer i 22 lokalavdelningar. Avdelningarna anordnar aktiviteter, utser Adoptionscentrums styrelse och beslutar om förbundets verksamhets och stadgar.