rasism sverige adoption

Rasism Sverige Adoption

Samtidigt skall man inte fastna i etymologi eller andra små detaljer, för då förlorar diskussionen hela sin mening. Däremot så kan det konstateras att uttrycket ”omvänd rasism” är felaktigt och att något sådant fenomen inte existerar. Detta då det är ett ologiskt konstaterande vars innebörd inte har någon egentlig betydelse. Rasism är rasism.

Rasism

Föreställning om vissa folkslags överlägsenhet har funnits porträtterat genom hela mänsklighetens historia. Men som en formell ideologi uppkom det först på 1800-talet med inspiration från nationalromantik och socialdarwinism som tydligast exempel. Rasism präglas starkt utav ett ”vi” och ”dom” tänkande där man skiljer mellan olika folkgrupper av olika anledningar. Detta är väldigt tydligt i modern historia. Tex  om man kollar på apartheidtiden i Sydafrika som fanns kvar fram till 1994. Och segregationen i USA fram till mitten utav 1960-talet.

Sverige

En del antropologer anser att rasism kommer ifrån vår tid som flockdjur. Och senare stammar från tiotusentals år sedan då konkurrensen utav mat och boplatser var högre och överlevnadschanserna var tillsammans med medelålder väldigt låg. Det gjorde att man lättare fick en fientlig inställning till andra grupper som tävlade om tillgängliga resurser.

Sverige som land tror sig tyvärr vara ett av världens minst rasistiska länder.

Sverige är även allmänt sett det mest välkomnande landet för landsflyktingar i hela Europa. Även om riskdagen var tvungen att skärpa insläpps kraven år 2016 i samband med den stora flyktingströmmen. Omkring 160 000 välkomnades till Sverige år 2016. Varav det var omkring 627 000 som sökte asyl i hela Europa sammanlagt utav ungefär 1.32 miljoner flyktingar i hela inom Europeiska Unionen. År 2015 så gav Sverige näst flest flyktingar asyl. Bara Tyskland beviljade fler men om man ser till befolkningssiffran så tog vi procentmässigt in flest i hela Europa. I förhållande till vår befolkning så beviljade Sverige 350 personer per 100 000 invånare asyl. I jämförelse mot året innan så var ökningen bara 4%. Medan Tyskland gjorde en ökning på hela 200%. Frankrike var däremot det land som nekade flest.

rasism sverige adoption