rasism

Vad är rasism?

Enligt UMO är rasism följande:

Rasism kan vara både ett sätt att tänka och ett sätt att bete sig mot andra. Några personer beter sig rasistiskt för att de tycker att de har rätt att göra det. Många personer kan ha rasistiska tankar utan att de riktigt är medvetna om det.

Vad är rasism?

Rasism kan innebära många olika saker. Det kan vara att säga något taskigt, bara för att någon ser ut på ett visst sätt eller kommer från ett visst land.

Rasism kan vara om du inte fick ett jobb eller inte kom in på en restaurang, på grund av ditt utseende eller din bakgrund. Det är också rasism om du blir utsatt för hot eller våld för att du har en viss bakgrund.

Ordet rasism kommer från ordet ras. Förr trodde många att människor tillhörde olika raser, som hade olika egenskaper och var olika mycket värda. Men det stämmer inte.

Nu för tiden innebär ordet att behandla människor olika på grund av olika saker. Exempel på sånt kan vara:

  • När någon har en viss hudfärg.
  • Att någon kommer från en visst land.
  • Att någon tillhör en viss folkgrupp.

Människor kan se olika ut på utsidan. Men två personer som har olika hudfärg, kan vara mer lika varandra än två som har samma hudfärg. Och två personer från samma plats eller samma släkt, kan vara väldigt olika.

Vad leder rasism till?

Rasism leder till orättvisor och diskriminering. Till exempel att vissa får det bättre, bara för att de ser ut på ett visst sätt. Några har kanske lättare att få en bostad på grund av vad de heter eller var de kommer ifrån. Och någon annan har svårare att få bostad, på grund av sitt namn eller sin bakgrund.

Ibland kan det leda till att allvarliga konflikter uppstår. Rasistiska idéer har ibland lett till strider mellan grupper, som tidigare har levt bra tillsammans.

Rasism och diskriminering kan bero på fördomar och för lite kunskap. En fördom är när du tror att någon är på ett visst sätt innan du vet. Till exempel om en arbetsgivare ska anställa en ny person, och tänker att den som har ett svenskt namn nog är bäst på ett visst jobb.

Att utsättas är obehagligt och skrämmande. Om du blir utsatt för våld eller blir trakasserad är det viktigt att göra en polisanmälan.

Av texten går det att läsa att det är en person som aldrig har blivit utsatt för rasism utan enbart läser innantill.
En polisanmälan gör ingen skillnad.