Adoptionsskandalen Adoptionscentrum

Adoptionsskandalen Adoptionscentrum
Adoptionsskandalen Adoptionscentrum

Publicerat på Svt.se 30/1 2018 (uppdaterad 31/1 2018) - https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/starka-reaktioner-efter-granskning-av-adoptionsskandal 

Adoptionsskandalen med Adoptionscentrum har påverkat tusentalsliv och ändå har varken adoptivföräldrar, regeringen eller Adoptionscentrum gjort något för att försöka rätta till det som har hänt. Hur man nu skulle kunna rätta till det. En ursäkt och en PAS - Post Adoption Service skulle vara en början. Men vad vet vi…

Adoptionsskandalen Adoptionscentrum

Den misstänkta människohandeln med adoptivbarn i Chile har väckt mycket starka reaktioner. Både från andra adopterade från Chile men även från adopterade som tror sig vara utsatta för samma sak i andra länder.

Sedan SVT publicerade de första delarna av granskningen av adoptionerna mellan Chile och Sverige under 70- och 80-talen har mejlen strömmat in till oss.

Flera adopterade uttrycker en stor oro över att de själva kan vara utsatta för samma sak.

– Jag har en dotter adopterad från Chile under den här perioden. Det namn på hennes mamma som stod i alla papper har visat sig vara falska. Dessutom är födelsedatumet som står falskt.

Det skriver en adoptivmamma som själv tillsammans med dottern har sökt efter hennes rötter.

En annan person berättar att han nyligen fått kontakt med sin biologiska mamma som berättade att personal som arbetade för Adoptionscentrum tagit honom på ”ett mycket förslaget sätt” bara dagar efter att han hade fötts.

I det fallet liksom i flera andra vi har granskat ska hon då fått höra att hon redan skrivit på adoptionshandlingar, vilket inte ska ha stämt.

Flera andra undrar hur de kan kolla upp sitt eget fall, vilket det i dagsläget inte finns något enkelt svar på då SVT tillsammans med de chilenska journalisterna har tittat på varje enskilt fall och där de chilenska journalisterna har sökt upp de biologiska mammorna i flera fall.

Fler länder

Adoptionscentrum, vars personal i Chile anklagas för de oetiska adoptionerna, har en egen ”söka rötter-verksamhet” som de själva hänvisar till.

Det har också kommit reaktioner från adoptierade från andra länder. Exempelvis nämner flera en SVT-dokumentär som gjordes i början av 2000-talet som nystade upp en liknande härva av handel med barn i Thailand.

Även adopterade från andra länder som Sydkorea, Indien och Etiopien har hört av sig. De skriver att de misstänker att inte heller deras adoptioner har gått till på ett korrekt sätt.

Flera kräver att svenska myndigheter går till botten och startar en utredning om de internationella adoptionerna genom åren. Sverige är det land som per capita har tagit emot flest internationella adoptivbarn.

En domare i Chile har starat en utredning om de misstänkt olagliga adoptionerna. Myndigheten som övervakar adoptioner i Sverige, MFOF, säger att de har kontaktat chilenska myndigheter för att höra mer om situationen.

Adopterade tänker inleda juridisk process efter skandal

Publicerat på Svt.se 31/1 2018 (uppdaterad 31/1 2018) https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/adopterade-tanker-inleda-juridisk-process-efter-adoptionsskandal

Nu växer kritiken bland adopterade från Chile. Tommy Leite är en av dem som ser sig vara offer för människohandel efter SVT:s och chilenska journalisters granskning. Han kräver att ansvariga ställs till svars och planerar nu att inleda en juridisk process.

Vi träffar Tommy Leite hemma hos hans adoptivföräldrar i en lägenhet i centrala Malmö. Han liksom många andra har varit med i den granskning som journalister från den chilenska TV-kanalen Chilevision har gjort tillsammans med SVT.

Granskningen visar att flera – ett okänt antal – av de över 2.000 barn som adopterades från Chile under 70- och 80-talen kan vara offer för människohandel.

Påhittad historia

Tommy adopterades från Chile 1978 när han var 17 månader gammal. Enligt historien som fanns i adoptionshandlingarna tog hans mamma själv beslutet att adoptera bort honom eftersom hon inte hade möjlighet att ta hand om honom.

Den historien har visat sig vara till stora delar påhittad, i alla fall enligt den biologiska mamman själv som Tommy nyligen har kommit i kontakt med.

– Jag är ett offer för människorov, det är så jag ser det efter att ha fått höra sanningen, säger Tommy Leite.

Tommy fick först kontakt med sin biologiska syster i höstas. Därefter följde en turbulent tid.

– Min syster berättade att min mamma var djupt deprimerad och att hon aldrig kommit över att jag försvann. Jag närmade mig henne och det var många känslor som svämmade över när vi pratade med varandra över Skype.

Reste till Chile

Tommy reste till Chile i julas och fick då träffa Marisol, som hans mamma heter, liksom systern och hennes barn.

– Vi satt i flera dagar och bara pratade och pratade. Jag fick svar på så många frågor jag alltid hade ställt mig, jag kände igen sidor hos mig själv hos henne.

En sak som tagit hårt är att Tommy anser att han hade kunnat ha ett bra liv även i Chile.

– Jag har ju alltid trott att jag skulle ha hamnat på gatan som hemlös om jag inte blivit adopterad. I själva verket har min mamma kämpat otroligt mycket med att ge mina syskon ett bra liv vilket de också har fått, de har studerat på universitet och allt. Jag tror att även jag hade haft ett normalt fungerande liv i Chile.

Enligt Tommys mamma var det socialarbetare kopplade till Svenska adoptionscentrum som stal honom. Hans mamma var sjuk och hade det tillfälligt svårt. Hon blev erbjuden tillfällig hjälp.

– De sa att jag skulle få bo på ett barnhem en liten tid, sedan skulle hon hämta mig.

Men redan samma kväll som Tommys mamma lämnade bort Tommy fick hon en dålig känsla. Dagen efter ska hon ha gått tillbaka till socialarbetaren och sagt att hon ville ha tillbaka Tommy.

– Men då var jag borta. Hon fick alla möjliga bortförklaringar och till slut berättade de att jag var bortadopterad. Men de sa aldrig att jag var i Sverige.

Europadomstolen

Tommys mamma, liksom flera andra mammor, säger att de aldrig skrev på några papper. Istället ska adoptionshandlingarna ha förfalskats. Han känner nu en stor frustration och han kräver att ansvariga ska ställas till svars.

– Vi är flera i samma situation som nu planerar en process. Vi undersöker vilken väg vi ska gå. Andra adopterade har försökt att driva en rättslig process här men då eventuella brott ofta är preskriberade har det inte lett någonstans. Eventuellt kommer vi att pröva att gå direkt till Europadomstolen.

Enligt Tommy finns det flera skyldiga. Dels menar han att Adoptionscentrum bär ett tungt ansvar då det är de som har förmedlat adoptionerna.

– Men även MFOF, myndigheten som har som uppdrag att övervaka att adoptioner går rätt till.  De har också ett ansvar, liksom svenska myndigheter i stort som inte har sett till att barnens bakgrund har utretts ordentligt.

Generaldirektören för MFOF säger att man nu kontaktat chilenska myndigheter för att få mer information om uppgifterna.

Adoptionscentrum har sagt till SVT att man anser att allt har skötts enligt de lagar och regler som gällde i Chile under den aktuella perioden.

 

Intervju med Cristian/Tommy

Adoptionsskandalen Adoptionscentrum

Adoptionspodden
https://open.spotify.com/episode/5bUb5fo1uh6o0nxEFzY5g8

Adoption är neokolonialism och white saviorism. 
Ta ett icke-vitt barn (oftast sker adoption av icke-vita barn) från sin
naturliga miljö och skicka det till rika och vita väst för uppfostran.


Om adoption är så bra för barnen, varför adopteras så få barn inom Sverige?
(de adoptioner som sker inom Sverige är oftast en styvförälder som adopterar sin maka/make/sambos barn)
Och varför adopteras inga barn från väst till Afrika, Asien, Sydamerika?(om du inte visste det så finns det rika människor och platser i/på dessa kontinenter)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *